1./ Dựa vào báo giá hoặc đơn đặt hàng để xác định sản phẩm, điểu kiện thanh toán

 

2./ Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Tài khoản thanh toán bằng chuyển khoản như sau:

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ LIÊN QUÂN

SỐ TÀI KHOẢN:  1020 1000 2322 234

Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi Nhánh 9 - TP. HCM